Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

RENATA INTERNATIONAL s.r.o.

IČO: 24766640

 

  

Zásady ochrany osobních údajů

 1. Společnost RENATA INTERNATIONAL s.r.o. IČO 24766640 (Renata Angelo, my, nám, nás) se zavazuje chránit informace o vás, které shromažďujeme, ukládáme a používáme, když nám je poskytnete na našich webových stránkách www.RenataAngelo.com, www.RenataAngelo.cz, members.RenataAngelo.com, go.RenataAngelo.com a go.RenataAngelo.cz  (Stránky).
 2. Vaše informace spravujeme v souladu s požadavky GDPR a zákonu č. 110/2019 Sb.
 3. Při přístupu na Stránky, při telefonických objednávkách, při registraci našich produktů a služeb nebo při zadávání vašich údajů pomocí služby „kontaktujte nás“ souhlasíte se shromažďováním, použitím a zveřejněním vašich osobních údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

 

Shromažďování a použití osobních údajů

 

 1. Společnost RENATA INTERNATIONAL s.r.o. shromažďuje osobní identifikační údaje o vás, a to:

     4.1 vaše jméno a název pracovní pozice;
     4.2 vaše kontaktní údaje včetně e-mailové adresy a telefonního čísla;
     4.3 demografické údaje včetně poštovního směrovacího čísla; a
     4.4 vaše platební údaje.

 

Co děláme s vašimi osobními údaji

 

 1. Vaše osobní údaje shromažďujeme, uchováváme a používáme z následujících důvodů:
       5.1 aby nám pomohly při poskytování služeb;
       5.2 abychom vás mohli kontaktovat nebo odpovědět na vaše dotazy;
       5.3 k přizpůsobení Stránek a naší komunikace vašim potřebám;
       5.4 k reklamě na naše služby a Stránky;
       5.5 pro naše vnitřní administrativní, marketingové a plánovací účely;
       5.6 ke shromažďování a vykazování statistik se všemi příslušnými osobními a/nebo majetkovými údaji, které budou před dokončením těchto statistik deidentifikovány; a
       5.7 pro účely výslovně povolené na základě dohody s Vámi.

 

Komu bude společnost RENATA INTERNATIONAL s.r.o. sdělovat mé osobní údaje?

 

 1. Vaše osobní údaje nezveřejňujeme veřejně ani třetím stranám, pokud to není povoleno nebo požadováno zákonem nebo jinak stanoveno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.
 2. Podle potřeby můžeme vaše osobní údaje (jako důvěrné) sdělit zástupcům a dalším osobám, které používáme při naší běžné činnosti, marketingu a propagaci, výzkumu a průzkumech zkušeností uživatelů, hostingu Stránek, podpoře a údržbě. Vaše informace budou sděleny pouze v rozsahu, který je vyžadován pro účely třetí strany, která poskytuje s námi uzavřené služby, abychom mohli poskytovat služby my vám.
 3. Vaše osobní údaje nebudou nikdy prodány žádné třetí straně.

 

Sledování uživatelských zkušeností se Stránkami

 

 1. Ke kontrole a vylepšení Vašich zkušeností s našimi Stránkami můžeme používat sledovací software.
 2. Zejména můžeme používat reklamní produkty Google Analytics: Remarketing s Google Analytics a přehledy demografických údajů a zájmů v Google Analytics. Služba Google Analytics shromažďuje údaje o návštěvnosti našich Stránek prostřednictvím souborů cookies Google Advertising a anonymních identifikátorů. Údaje shromážděné prostřednictvím těchto produktů Google nejsou propojeny s osobními identifikovatelnými údaji, které vyplňujete na našich Stránkách. Chcete-li se odhlásit ze shromažďování dat Google Analytics, můžete tak učinit na stránkách společnosti Google na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
 3. Soubory cookies používáme pro účely autentizace a k přizpůsobení Stránek vašim preferencím. Používání souborů cookies můžete ovládat na úrovni jednotlivých prohlížečů. Pokud cookies odmítnete, můžete naše Stránky stále používat, ale vaše možnost používat některé funkce nebo oblasti našich Stránek může být omezena.
 4. Pro ukládání údajů o obsahu a preferencí můžeme používat lokální úložiště (LSOs), např. HTML5.

 

Funkce sociálních médií

 

 1. Stránky obsahují funkce sociálních médií, např. tlačítka Instagram, Facebook, YouTube a Twitter. Tyto funkce mohou shromažďovat vaši IP adresu, kterou stránku na našich Stránkách navštívíte a nastavit soubor cookie k umožnění správného fungování těchto funkcí. Funkce a widgety sociálních médií jsou hostovány třetími stranami a vaše interakce s těmito funkcemi se řídí zásadami ochrany osobních údajů společnosti, která je poskytuje.

 

Ochrana a udržování osobních údajů

 

 1. Učiníme veškeré přiměřené kroky k ochraně údajů, které o vás máme, před neoprávněným přístupem, použitím a zveřejněním, avšak nemůžeme zaručit, že budou naše systémy a uložená data zcela imunní před zachycením třetí stranou či narušením.
 2. Některé části Stránek nejsou chráněny žádnou formou šifrování k ochraně údajů, které nám pošlete z vašeho počítače přes internet. Dále, žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. Vzhledem k tomu nemůžeme zajistit ani zaručit, a nezaručujeme, bezpečnost nebo soukromí vašich osobních údajů, včetně plateb a podrobností o účtu. Tyto informace předáváte na vlastní nebezpečí.
 3. Používáte-li naše Stránky k propojení s jinými stránkami, doporučujeme vám, abyste si před sdělením svých osobních údajů na těchto stránkách prohlédli jejich podmínky používání, zásady ochrany osobních údajů a bezpečnostní prohlášení.

 

Přístup k osobním údajům

 

 1. Je vaší povinností nás informovat o jakýchkoli změnách vašich osobních údajů, abychom zajistili, že budou vaše záznamy neustále přesné a aktuální. Pokud budete chtít získat přístup k údajům, které o vás máme, nebo požádat o změnu vašich údajů, pošlete nám e-mail.
 2. Pokud nechcete, abychom vaše osobní údaje používali určitým způsobem nebo vůbec, dejte nám vědět. Budeme se snažit, abychom to dodržovali, s výhradou našich zákonných povinností.

 

Sdílení osobních údajů 

 

19. RENATA INTERNATIONAL s.r.o. může sdílet nasbírané informace s dalšími společnostmi ve kterých je Renata Angelo 100% vlastníkem: RENATA ANGELO GLOBAL Pty.Ltd.RENATA GLOBAL s.r.o. and AZ TEAMBUILDING s.r.o. za účelem poskytování co nejlepších produktů, služeb a zákaznického servisu. Výše uvedené společnosti Renaty Angelo mají stejné podmínky ochrany osobních údajů. 

 

Máte-li obavy

20. Máte-li jakékoliv obavy ohledně toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje, nebo požadujete další informace, kontaktujte nás na adrese info@renataangelo.com.

Tento dokument představuje naše Zásady ochrany osobních údajů platné ke květnu 2017. Tento dokument můžeme podle potřeby změnit, aby odrážel změny našich zásad používání osobních údajů. Pokud dojde k jakýmkoli podstatným změnám, oznámíme vám to e-mailem (zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem účtu) nebo prostřednictvím výrazného oznámení na těchto Stránkách dříve, než změna vstoupí v platnost. Doporučujeme vám, abyste tato prohlášení pravidelně kontrolovali, abyste byli o všech změnách informováni.

 

 

Údaje o společnosti

Obchodní název: RENATA INTERNATIONAL s.r.o. jako, a nebo Renata Angelo
IČO: 24766640
Země: Česká republika
Email: info@renataangelo.com

 

logo Renata Angelo